Ochranné třídy respirátorů a jak vybrat ten správný

Ačkoliv jsou téměř neviditelné, aerosoly a drobné částice mohou být jednou z největších hrozeb na pracovišti. Některé částice mohou při dlouhodobém vdechování poškodit dýchací systém, jiné jsou silně radioaktivní či způsobují rakovinu. Jak tedy vybrat správný respirátor, který ochrání vás nebo vaše pracovníky?

Respirátor tvoří maska a filtrační zařízení. Použitý filtr určuje filtrační třídu respirátoru. Ty se dělí do tří filtračních kategorií – FFP1, FFP2 a FFP3 dle toho, jakou ochranu před těmito hrozbami nabízí, tedy kolik procent a jaké druhy částic dokáží filtrovat. FFP je zkratkou pro anglický výraz filtering facepiece tedy ve volném překladu filtrační obličejová maska, která uživatele chrání před aerosoly, kouřem a drobnými částicemi, avšak jej nechrání před párou a plyny. Filtrační obličejová maska, respirátor, zakrývá ústa a nos uživatele.

TIP: Na pracovištích, kde hodnoty chemických látek ve vzduchu překračují přípustný expoziční limit (PEL) je nošení respirátorů povinností.

FFP1 (ochrana min. 80%)

Respirátory s označením FFP1 chrání uživatele před nejméně 80% drobných částic až do velikosti 0,6 μm (mikrometru). Tato třída je určena pro práci s částicemi, které nejsou toxické a jsou nefibrogenní – nedráždí dýchací systém a při dlouhodobém vystavení neovlivňují pružnost plicní tkáně. Používá se především jako protiprachová ochrana. Respirátory FFP1 jsou vhodné tam, kde je až čtyřikrát překročen přípustný expoziční limit. Poskytují vhodnou ochranu ve stavebnictví, pro domácí kutily, avšak i v potravinářském průmyslu.

Mohlo by vás zajímat: Prach, především prachové částice křemíku, uhlí nebo cementu může způsobit plicní onemocnění jako antrakóza, kdy dochází k zanesení plic uhelným prachem, nebo silikóza, která je způsobena vdechováním křemíkového prachu a postihuje například skláře.

FFP2 (ochrana min. 94%)

Respirátory s označením FFP2 poskytují ochranu před nejméně 94% drobných částic až do velikosti 0,6 μm (mikrometru). Chrání před zdraví škodlivými prachy, kouřem a aerosoly a to i před fibrogenními – dráždícím dýchací systém a ovlivňujícím pružnost plicní tkáně. Zabraňuje vdechování virů a bakterií. Třída FFP2 může být využita na místech, kde dochází k překročení přípustného expozičního limitu (PEL) až desetkrát, například při těžbě či kovovýrobě. Právě tito pracovníci jsou často vystaveni aerosolům a kouři, který při dlouhodobém vdechování může vést k rakovině plic. Respirátor FFP2 je také vhodný pro využití ve farmaceutickém průmyslu a ve zdravotnictví.

FFP3 (ochrana min. 99%)

Respirátor s označením FFP3 chrání před nejméně 99% drobných částic až do velikosti 0,6 μm (mikrometru). Poskytuje ochranu před jedovatými typy prachu, kouře, aerosolu i před radioaktivními částicemi. Užití filtrační třídy FFP3 je doporučené při práci s viry, bakteriemi nebo například plísněmi. Třída FFP3 může být využita na místech, kde je přípustný expoziční limit (PEL) překročen až padesátkrát, proto je často využíván v chemickém průmyslu.

Jak vybrat respirátor?

Již víte, jak zvolit filtrační třídu dle informací výše. Podle čeho však zjistíte že kupujete kvalitní respirátor? Každý respirátor musí nést označení filtrační třídy tedy FFP1, FFP2 a FFP3. Dále je na nich také uvedena norma a rok vydání této normy, kterou splňuje (EN149). Zároveň také musí nést označení CE spolu s číslem. Toto číslo je kódem pro subjekt, který odpovídá za kvalitu.