Vlna veder aneb jaké jsou adekvátní mikroklimatické podmínky na pracovišti

Čelo poseté krůpějemi potu či promrzlá chodidla. Teplota na pracovišti bývá zdrojem konfliktů mezi spolupracovníky, avšak najít zlatou střední cestu je důležité nejen pro zachování harmonického pracoviště, ale i pro splnění zákonů, neboť každý zaměstnavatel má za hlavní povinnost zajistit bezpečnost a chránit zdraví zaměstnanců při práci. Jak tedy nastavit správné mikroklimatické podmínky?

Teploty na větraném pracovišti

Minimální a maximální přípustné teploty na větraném vnitřním pracovišti se rozlišují dle tříd práce. Zatímco pro sedavá zaměstnání je maximální přípustná teplota 27°C, pro práci se zapojením celého trupu a končetin je tato teplota 24°C. Níže naleznete stručný popis jednotlivých druhů prací a teplotu, která by při těchto pracích měla být dodržena.

Tabulka č. 1

Třída práce Druh práce Minimální teplota Maximální teplota
I Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, práce na PC apod. 20 27
IIa Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla apod. 18 26
IIb Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou – prodavači apod. 14 32
IIIa Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze -údržba strojů, mechanici apod. 10 30
IIIb Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, zahradnické práce a práce v zemědělství. 10 26
IVa Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, strojní kování menších kusů, plnění tlakových nádob plyny apod. 10 24
IVb Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin - práce na pracovištích hlubinných dolů - ražba, těžba, doprava, práce v lomech apod. 10 20
V Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin- transport 10 20
těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva apod.

Teploty na klimatizovaném pracovišti

V případě klimatizovaného pracoviště je zapotřebí dodržovat mezi vnitřní a venkovní teplotou rozdíl menší než 5-6°C. Zároveň by mezi jednotlivými klimatizovanými místnostmi neměl být velký teplotní skok, aby u náchylných osob nedocházelo k nachlazení. Pro podrobné podmínky nastavení klimatizace pro pracovní třídy I a IIa viz část A nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Ochranné nápoje

S neadekvátními mikroklimatickými podmínkami také souvisí povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje při zátěži teplem a chladem. Za ochranný nápoj se považuje zdravotně nezávadný nápoj, kterým může být přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod. Nařízení však stanovuje další podmínky, proto pro více informací viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Kdy je zaměstnavatel povinen ochranný nápoj poskytovat?

Ochranný nápoj je třeba poskytovat v případě, že u zaměstnance dochází ke ztrátě tekutin vyšší než je 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Dále také zaměstnancům, kteří mají větší energetický výdej než 106 W.m2 a teplota přesahuje 26°C. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. pracuje s tím, že takový energetický výdej nastává od třídy práce IIb. Pracovníkům v administrativě je poté zaměstnavatel povinen ochranný nápoj poskytovat v případě, že teplota na pracovišti přesáhne 34°C.

POZOR: V případě že je na vnitřním pracovišti zapotřebí udržovat teplotu nižší než 4°C, je zaměstnavatel povinen poskytovat ochranné nápoje.